Chương trình hỗ trợ của Eduzone dành cho các bạn đăng ký Học tiếng Anh ở Philippines từ ngày 01/05/2020 – 31/05/2020 và đi học trong năm 2020.

Slide 1

Chương trình ưu đãi đặc biệt áp dụng cho học sinh tham gia khóa học từ 4 tuần trở lên.

Xu hướng Học tiếng Anh tại Philippines 2020 đã quen thuộc với nhiều bạn trẻ Việt nam phục vụ các mục đích du học, định cư, công việc, đoàn tụ, …. Xem thêm Có nên học tiếng Anh tại Philippines?

Nhằm giúp ngày càng nhiều học sinh, sinh viên có được cơ hội tốt nhất cải thiện trình độ tiếng Anh cho bản thân, Eduzone và các trường Anh ngữ tại Philippines triển khai chương trình ưu đãi cho kỳ mùa hạ 2020:

Dưới đây là chi tiết chương trình ưu đãi của các trường và Eduzone:

A. CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI CỦA EDUZONE

 • Đăng ký 4 tuần trở lên: Tặng thêm 100$
 • Đăng ký 8 tuần trở lên: Tặng thêm 200$
 • Đăng ký 12 tuần trở lên: Tặng thêm 300$
 • Đăng ký 16 tuần trở lên: Tặng thêm 400$
 • Đăng ký 20 tuần trở lên: Tặng thêm 500$
 • Đăng ký 24 tuần trở lên: Tặng thêm 600$

Chương trình áp dụng cho học viên đăng ký từ ngày 01/05 – 31/05/2020  và áp dụng đồng thời với chương trình ưu đãi của các trường đươc liệt kê dưới đây.

Lưu ý:

– Học viên đăng ký học các trường có ưu đãi dưới đây sẽ được áp dụng cả hỗ trợ của trường và của Eduzone, mức ưu đãi được áp dụng theo đúng số tuần thực tế phải chi trả hoặc theo quy định ưu đãi của từng trường. 

Ví dụ, bạn đăng ký học 12 tuần, nhà trường miễn phí 4 tuần học phí, số tiền bạn phải đóng là 8 tuần. Bạn sẽ nhận thêm mức hỗ trợ của Eduzone tương ứng mức 8 tuần là 200$

B. CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI CỦA CÁC TRƯỜNG ANH NGỮ PHILIPPINES

1. Trường Anh ngữ E-Room, Bacolod, Philippines

Dành cho học viên đăng ký và nhập học từ 08/05/2020  đến ngày 18/08/2020

 • Đăng ký học từ 8 tuần: Tặng 1 tuần học phí và ăn ở
 • Đăng ký học từ 12 tuần: Tặng 2 tuần học phí và ăn ở
 • Đăng ký học từ 16 tuần: Tặng 3 tuần học phí và ăn ở
 • Đăng ký học từ 20 tuần: Tặng 4 tuần học phí và ăn ở
 • Đăng ký học từ 24 tuần: Tặng 5 tuần học phí và ăn ở

Xem thêm về trường Anh ngữ E-Room, Philippines

2. Trường Anh ngữ BECI

 • Đăng ký từ 8 tuần: tặng 50$
 • Đăng ký từ 12 tuần: tặng 100$
 • Đăng ký từ 16 tuần: tặng 150$
 • Đăng ký từ 20 tuần: tặng 200$
 • Đăng ký từ 24 tuần: tặng 250$

Điều kiện áp dụng:

 • Đăng ký từ 1/5/2020 – 31/5/2020
 • Nhập học từ 6/7/2020 – 21/12/2020
 • Đăng ký học từ 8 tuần trở lên

Xem thêm về trường Anh ngữ BECI

3. Trường Anh ngữ CG

 • Đăng ký từ 4 tuần: tặng 50$
 • Đăng ký từ 8 tuần: tặng 100$
 • Đăng ký từ 12 tuần: tặng 150$
 • Đăng ký từ 16 tuần: tặng 200$
 • Đăng ký từ 20 tuần: tặng 250$
 • Đăng ký từ 24 tuần: tặng 300$

Điều kiện áp dụng:

 • Thời gian đăng ký từ 4/5/2020
 • Thời gian nhập học từ 5/7/2020 – 27/12/2020
 • Áp dụng với khóa học từ 4 tuần trở lên

Xem thêm về trường Anh ngữ CG, Philippines

4. Trường Anh ngữ Keystone

 • Đăng ký từ 4 tuần: tặng 100$ + nâng cấp phòng ký túc xá
 • Đăng ký từ 8 tuần: tặng 200$ + nâng cấp phòng ký túc xá
 • Đăng ký từ 12 tuần: tặng 300$ + nâng cấp phòng ký túc xá
 • Đăng ký từ 16 tuần: tặng 400$ + nâng cấp phòng ký túc xá
 • Đăng ký từ 20 tuần: tặng 500$ + nâng cấp phòng ký túc xá
 • Đăng ký từ 24 tuần: tặng 600$ + nâng cấp phòng ký túc xá

Điều kiện áp dụng:

 • Thời gian đăng ký từ 1/3/2020 – 31/5/2020
 • Áp dụng với khóa học từ 4 tuần trở lên

Xem thêm về trường Anh ngữ Keystone, Philippines

5. Trường Anh ngữ CIJ

 • Đăng ký 4 tuần: tặng 140 $
 • Đăng ký 8 tuần: tặng 280 $
 • Đăng ký 12 tuần: tặng 420 $
 • Đăng ký 16 tuần: tặng 560 $

Điều kiện áp dụng:

 • Đăng ký và nhập học từ 1/3/2020 – 31/12/2020
 • Đăng ký từ 4 tuần trở lên
 • Ưu đãi này không áp dụng đồng thời với các ưu đãi khác

6. Trường Anh ngữ A&J

HỌC BỔNG: 

 • Đăng ký từ 8 tuần: Tặng 500 $
 • Đăng ký từ 12 tuần: Tặng 750 $
 • Đăng ký từ 16 tuần: Tặng 1000 $
 • Đăng ký từ 20 tuần: Tặng 1250 $
 • Đăng ký từ 24 tuần: Tặng 1500 $

Điều kiện áp dụng

 • Đăng ký và nhập học từ 1/5/2020 – 31/12/2020
 • Học viên viết bài cảm nhận về trường (2 tuần/lần) và thực hiện interview cuối khóa học
 • Học viên đăng ký từ 8 tuần trở lên

KHUYẾN MẠI:

 • Đăng ký từ 4 tuần: Tặng 100 $
 • Đăng ký từ 8 tuần: Tặng 400 $
 • Đăng ký từ 12 tuần: Tặng 600 $
 • Đăng ký từ 16 tuần: Tặng 800 $
 • Đăng ký từ 20 tuần: Tặng 1000 $
 • Đăng ký từ 24 tuần: Tặng 1200 $

Điều kiện áp dụng

 • Đăng ký và nhập học từ 1/5/2020 – 31/12/2020
 • Học viên viết bài cảm nhận về trường (2 tuần/lần) và thực hiện interview cuối khóa học
 • Học viên đăng ký từ 4 tuần trở lên

Xem thêm về Trường Anh ngữ A&J

7. Trường Anh ngữ ELSA

Khuyến mại khóa Individual:

 • Đăng ký từ 4 tuần: Tặng 150 $ + Tặng 1 tuần học miễn phí
 • Đăng ký từ 8 tuần: Tặng 300 $ + Tặng 2 tuần học miễn phí
 • Đăng ký từ 12 tuần: Tặng 450 $ + Tặng 3 tuần học miễn phí
 • Đăng ký từ 16 tuần: Tặng 600 $ + Tặng 4 tuần học miễn phí
 • Đăng ký từ 20 tuần: Tặng 750 $ + Tặng 5 tuần học miễn phí
 • Đăng ký từ 24 tuần: Tặng 900 $ + Tặng 6 tuần học miễn phí

Điều kiện áp dụng:

 • Đăng ký và nhập học từ 1/3/2020 – 4/7/2020
 • Đối với học viên đăng ký khóa ESL từ 4 tuần: tặng thêm 1 lớp 1:1/ngày
 • Đối với học viên đăng ký khóa IELTS từ 12 tuần: Tặng 100$ phí thi IELTS ở Việt Nam hoặc Philippines

Khuyến mại khóa Family:

 • Tặng 100% học phí cho người giám hộ của 2 trẻ nhỏ (thời gian học của người giám hộ bằng thời gian của trẻ)

Điều kiện áp dụng:

 • Đăng ký và nhập học từ 5/4/2020 – 4/7/2020
 • Áp dụng với người giám hộ cho 2 trẻ nhỏ trở lên

Xem thêm về trường Anh ngữ ELSA, Philippines

8. Trường Anh ngữ Talk

 • Đăng ký từ 4 tuần: Tặng 200$
 • Đăng ký từ 8 tuần: Tặng 400$
 • Đăng ký từ 12 tuần: Tặng 600$
 • Đăng ký từ 16 tuần: Tặng 800$
 • Đăng ký từ 20 tuần: Tặng 1000$
 • Đăng ký từ 24 tuần: Tặng 1200$

Điều kiện áp dụng:

 • Đăng ký và nhập học từ 1/3/2020 đến 24/5/2020
 • Học viên phải viết 1 bài cảm nhận về trường (độ dài ít nhất 1 trang giấy A4, định dạng file word, đính kèm ít nhất 5 tấm ảnh về cuộc sống tại Talk hoặc thành phố Baguio)

Xem thêm về trường Anh ngữ Talk

9. Trường Anh ngữ MK

Chương trình ưu đãi 1:

 • Đăng ký từ 4 tuần: Tặng 20 lớp 1:1 (trị giá 150 $) + miễn phí đón 1 chiều
 • Đăng ký từ 8 tuần: Tặng 40 lớp 1:1 (trị giá 300 $) + miễn phí đón 2 chiều
 • Đăng ký từ 12 tuần: Tặng 60 lớp 1:1 (trị giá 450 $) + miễn phí đón 2 chiều

Chương trình ưu đãi 2:

 • Đăng ký từ 8 tuần: tặng 1 tuần học phí + ăn ở
 • Đăng ký từ 12 tuần: tặng 2 tuần học phí + ăn ở
 • Đăng ký từ 16 tuần: tặng 3 tuần học phí + ăn ở
 • Đăng ký từ 20 tuần: tặng 4 tuần học phí + ăn ở
 • Đăng ký từ 24 tuần: tặng 5 tuần học phí + ăn ở

Điều kiện áp dụng:

 • Học viên chỉ được lựa chọn 1 trong 2 chương trình ưu đãi trên
 • Dành cho tất cả các khóa học tại trường
 • Đăng ký và nhập học từ 1/3/2020 – 31/5/2020

10. Trường Anh ngữ OMGE

 • Chi phí 777$/4 tuần (phí ghi danh + học phí + ăn ở): áp dụng với học viên đăng ký từ tháng 3-5 và tháng 9-12
 • Chi phí 1554$/8 tuần (phí ghi danh + học phí + ăn ở): áp dụng với học viên đăng ký từ tháng 1-5 và tháng 9-12
 • Chi phí 2331$/8 tuần (phí ghi danh + học phí + ăn ở): áp dụng với học viên đăng ký từ tháng 1-4 và tháng 9-12
 • Chi phí 3108$/8 tuần (phí ghi danh + học phí + ăn ở): áp dụng với học viên đăng ký từ tháng 1-12

11. Trường Anh ngữ OK English

 • Tặng 10% học phí + ăn ở đối với học sinh đăng ký và nhập học từ 23/2/2020 – 20/6/2020 và 1/9/2020 – 28/12/2020

Điều kiện áp dụng:

 • Đăng ký học từ 4 tuần trở lên

 

Eduzone tự hào là đơn vị tuyển sinh chính thức của các trường Anh ngữ Philippines tại Việt Nam.

Eduzone là công ty hàng đầu về học tiếng Anh tại Philippines. Là đơn vị đi tiên phong và duy nhất cung cấp dịch vụ tiễn, đón ở sân bay Việt Nam và Philippines hoàn toàn miễn phí, đặc biệt đưa học viên sang tận các trường học tại Philippines (áp dụng đoàn tối thiểu 4 người).

Mọi thông tin vui lòng liên hệ Hotline: 0977.676468 (HN), 0934.676468 (HCM) hoặc đăng ký tư vấn tại đây

Visited 14 times, 1 visit(s) today

Đăng ký nhận báo giá và tư vấn khóa học miễn phí