Khóa TOEFL General – Trường Anh ngữ PINES

Kể từ năm 1964, Test of English as a Foreign Language (TOEFL) đã được sử dụng làm tiêu chuẩn đánh giá sinh viên không phải là người bản xứ quan tâm đến việc theo đuổi các nghiên cứu sau đại Xem thêm

Khóa TOEIC đảm bảo – Trường Anh ngữ PINES

Khóa học TOIEC đảm bảo tại trường Anh ngữ PINES được thiết kế giúp học sinh chuẩn bị nghiêm ngặt cho những đợt kiểm tra thực tế để trang bị đầy đủ và cho phép họ đạt được số điểm Xem thêm

Khóa TOEIC Speaking – Trường Anh ngữ PINES

Trong hơn 30 năm qua, các công ty trên khắp thế giới đã sử dụng TOEIC để tuyển dụng các vị trí, thuê nhân lực, xúc tiến. Bài kiểm tra Nói TOEIC được thiết kế để đáp ứng nhu cầu Xem thêm

Khóa TOIEC General – Trường Anh ngữ PINES

Test of English for International Communication (TOEIC) là một bài kiểm tra tiếng Anh được thiết kế đặc biệt để đo lường kỹ năng tiếng Anh hàng ngày của những người làm việc trong môi trường quốc tế cũng như Xem thêm

Khóa IELTS General – Trường Anh ngữ PINES

Khóa IELTS General của Pines là khóa học hướng dẫn kĩ năng chung làm bài test IELTS. Mục tiêu của Pines không những cho học viên đạt điểm số điểm mục tiêu mà còn có thể nâng cao kỹ năng Xem thêm

Khóa Premium ESL – Trường Anh ngữ PINES

Premium ESL tại PINES là một chương trình học được thiết kế cho những học viên có mục tiêu cụ thể mà họ cần tập trung vào. Chương trình cung cấp 7 lớp 1:1, có thể tùy chỉnh 100% và Xem thêm

Khóa Intensive ESL – Trường Anh ngữ PINES

Khóa học “Giao tiếp chuyên sâu” (Intensive ESL) ở PINES International Academy còn được gọi là “Spartan Speaking Plus”, cung cấp 2 lớp 1:4 (1 giáo viên và 4 học viên) và 5 lớp 1:1 (1 giáo viên và 1 học viên), điều Xem thêm