Trường Anh ngữ Beci, Philippines

Trường Anh ngữ BECI nổi bật nhờ vào chương trình học được thiết kế rất linh hoạt và độc đáo, chú trọng phát triển mạnh các khóa học giao tiếp. Bài giảng trong lớp học 1:1 mang tính ứng dụng Xem thêm

Khóa học IELTS Trường Anh ngữ Beci

Khóa học IELTS tại Trường Anh ngữ Beci được chia thành 2 chương trình học IELTS nền tảng và IELTS đảm bảo điểm số đầu ra, để học viên có thể lựa chọn sao cho phù hợp với nhu cầu, Xem thêm