Khóa học ESL của trường SMEAG

Ngoài khóa học IELTS, Trường SMEAG còn được biết đến bởi khóa học ESL. Đây là khóa học tổng quan tập trung vào giao tiếp, dành cho những đối tượng học viên có trình độ tiếng Anh cơ bản. Khóa Xem thêm

Khóa học TOEFL của trường SMEAG

TOEFL- Test of English as a Foreign Language được phát triển bởi ETS (Educational Testing Service) của Mỹ để đánh giá khả năng tiếng Anh ở trình độ đại học cho cá nhân phi bản địa có kế hoạch nhập học Xem thêm

Khóa học TOEIC của trường SMEAG

TOEIC – Test of English for International Communication là bài kiểm tra năng lực tiếng Anh dành cho những đối tượng học viên muốn sử dụng tiếng Anh trong công việc tại một quốc gia sử dụng tiếng Anh như Xem thêm