Khóa học TOEIC – Trường Anh ngữ QQ English

Khóa học TOEIC tại Trường Anh ngữ QQ English được chia thành 2 chương trình: TOEIC thường và TOEIC đảm bảo Trên thực tế, hai khóa học này có nội dung và chương trình học hoàn toàn giống nhau, chỉ Xem thêm

Khóa học ESL – Trường Anh ngữ QQ English

Khóa học ESL tại trường Anh ngữ QQ English được chia thành 2 chương trình: Light ESL và Standard ESL Đây là khóa học mà chúng ta sẽ được tổng hợp tất cả các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết Xem thêm