Mô hình học Sparta tại Philippines

Mô hình học Sparta được lựa chọn và áp dụng trong các trường Anh ngữ tại Philippines bởi tính kỉ luật và hiệu quả của nó. Mô hình học này phù hợp với những bạn muốn tạo thói quen học Xem thêm

Trường có khóa IELTS đảm bảo tại Philippines

IELTS Guarantee nghĩa là trong trường hợp nếu khóa học IELTS kết thúc, bạn không đạt được điểm số mục tiêu thì nhà trường sẽ phải có trách nhiệm tiếp tục kèm cặp và đào tạo cho đến khi bạn đạt Xem thêm