Khóa IELTS đảm bảo tại trường TALK, Baguio

Khóa IELTS đảm bảo tại TALK áp dụng phương pháp Tics, hệ thống bài kiểm tra, đánh giá và theo dõi sự tiến bộ từng ngày của học viên để đảm bảo điểm đầu ra mục tiêu.

Trường Anh ngữ TALK, Philippines

Trường Anh ngữ Talk có 3 cơ sở campus nằm tại Baguio trong đó E&E và Yangco là hai cơ sở nổi bật với những khóa học tiếng Anh chất lượng hiệu quả cao. [ez-toc] Trường Anh ngữ Talk được thành Xem thêm