Khóa học ESL của trường SMEAG

Ngoài khóa học IELTS, Trường SMEAG còn được biết đến bởi khóa học ESL. Đây là khóa học tổng quan tập trung vào giao tiếp, dành cho những đối tượng học viên có trình độ tiếng Anh cơ bản. Khóa Xem thêm

Giám đốc Eduzone thăm trường SMEAG

Những hình ảnh cập nhật về chuyến thăm và làm việc với trường SMEAG của giám đốc Eduzone. Tháng 11 năm 2014 lần đầu đặt chân đến SMEAG tham dự lớp tiếng Anh trải nghiệm, lần này (tháng 5/2016) anh Xem thêm