Thời gian đi học tiếng Anh ở Phil là khoảng thời gian hiệu quả và ý nghĩa nhất

“Thời gian đi học tiếng Anh ở Philippines là khoảng thời gian hiệu quả và ý nghĩa nhất với em. Cám ơn anh Hiển và Eduzone rất nhiều. Em vừa thi được 6.0 để đi học Master ở nước ngoài”

thoa
Kim Thoa trong lễ hội Haloween tại Trường Cpils

Đó là những chia sẻ của bạn Kim Thoa sau khi hoàn thành 12 tuần luyện IELTS tại trường Anh ngữ Cpils. Từ nền tảng tiếng Anh rất yếu, sau 12 tuần Thoa đã đạt 6.0 IELTS. Một thành tích ấn tượng.

Chúc mừng Kim Thoa!

Cam-nhan-Thoa-CPils Cam-nhan-Thoa-CPils2