Hình ảnh trường Anh ngữ Fella – Cebu, Philippines

Eduzone cung cấp một số hình ảnh về cơ sở vật chất cũng như các lớp học tại 2 cơ sở của trường Anh ngữ Fella – Cebu, Philippines