Hình ảnh giám đốc Eduzone thăm trường Anh ngữ CPI

Những hình ảnh trường Anh ngữ CPI chụp trong chuyến thăm trường của đại diện Eduzone