Hình ảnh Trường Anh ngữ CIP – Clark, Philippines

Eduzone cung cấp một số hình ảnh về Trường Anh ngữ CIP, trong đó có các hình ảnh về cơ sở vật chất của trường, ký túc xá, các hoạt động từ thiện cũng như về học viên đang theo học tại đây