Khóa học IELTS tại trường ZA English

Khóa học IELTS tại trường ZA English dành cho mọi học viên có nhu cầu cải thiện điểm số IELTS, học từ trình độ cơ bản tới trình độ cao, tập trung vào các kỹ năng IELTS.

Khóa học TOEFL tại trường ZA English

Khóa học TOEFL của trường ZA English được thiết kế giúp học viên phát triển kỹ năng làm bài thi TOEFL để đạt hiệu quả cao nhất trong thời gian ngắn nhất.