Giới thiệu trường Anh ngữ CNN, Philippines

Trường Anh ngữ CNN được trao tặng danh hiệu  “Trường học xuất sắc nhất giảng dạy tiếng Anh tại Manila năm 2006” trao tặng bởi “Giải thưởng chất lượng Philippines dành cho các doanh nghiệp xuất sắc”.