Thư viện hình ảnh – Học viện Anh ngữ Glant

Eduzone cung cấp một số hình ảnh về cơ sở vật chất, các giờ học, đội ngũ giáo viên, các hoạt động vui chơi khi học viên theo học tại Học viện Anh ngữ Glant