Thư viện hình ảnh – Học viện Anh ngữ BOC

Eduzone cung cấp một vài hình ảnh về cơ sở vật chất, cũng như hệ thống các lớp học và các hoạt động khi các bạn học viên theo học tại đây.