Hình ảnh trường Anh ngữ Philinter, Cebu

Philinter là trường Anh ngữ lâu đời tại Philippines. Với bề dày lịch sử và sự chặt chẽ trong tuyển chọn, đào tạo giáo viên cũng như chất lượng giảng dạy, Philinter là một trong những trường có đông học viên Việt Nam.

Những hình ảnh dưới đây do chính nhân viên của Eduzone thực hiện vào năm 2016, 2017.