Hình ảnh trường Anh ngữ CIJ – Cebu, Philippines

Eduzone cung cấp một số hình ảnh về trường cũng như cơ sở vật chất, ký túc xá… để học viên có thể nhìn được một các tổng quan