Trường Anh ngữ C&C, Iloilo Philippines

Trường Anh ngữ C&C tọa lạc ở thành phố Iloilo – thành phố lớn thứ 4 tại Philippines, nơi có trên 30 trường đại học, là trường đào tạo ngoại ngữ cho sinh viên nhiều nước trên thế giới.