Chương trình học TOEIC tại Trường Anh ngữ CPI được chia thành 2 khóa học riêng biệt: Pre – TOEIC, TOEIC General/ Intensive nhằm phù hợp với nhu cầu và thời gian học tập của mỗi học viên.

Slide 1

Chương trình ưu đãi đặc biệt áp dụng cho học sinh tham gia khóa học từ 4 tuần trở lên.

Khoá học TOEIC tại trường Anh ngữ CPI dành cho các học viên cần điểm số TOEIC để phục vụ cho xin việc hay thăng tiến trong công việc. Học viên khóa TOEIC đều được giảng dạy bởi các giáo viên có kinh nghiệm và chỉ chuyên dạy về các khoá học thuật của trường CPI.

truong-cpi-cebu10

– Khoá học TOEIC Preparatory sẽ dành cho các học viên đã có kiến thức nền căn bản tiếng Anh nhưng chưa từng học và trải nghiệm về TOEIC hoặc các đối tượng học viên cần điểm số TOEIC nhưng trình độ đầu vào chưa thực sự sẵn sàng để có thể học khoá TOEIC. Nội dung học của khoá TOEIC nhập môn này sẽ kết hợp giữa ESL và TOEIC, vừa trau dồi thêm các kiến thức cơ bản của tiếng Anh, vừa làm quen dần với các kiến thức của TOEIC.

– Khoá học TOEIC General/ Intensive là khoá học dành cho các học viên đạt được trình độ tiếng Anh nhất định và muốn đạt được điểm số cao trong kỳ thi TOEIC. Hai khoá học này khác nhau ở chỗ khoá Intensive nhiều hơn khoá General 1 tiết học Man to Man, tuy nhiên nội dung học ở hai khoá là như nhau.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Với tất cả các môn học Listening, Reading, Writing, Speaking, trường Anh ngữ CPI có một quy định về phương pháp giảng dạy chung. Vì đây là khoá học chuẩn bị cho kỳ thi chính thức, nên các giờ học luôn yêu cầu phải có nội dung Input (là các nội dung giáo viên cung cấp nhằm giúp học viên định hướng được dạng câu hỏi, cách làm, các kỹ năng làm bài cần thiết), nhưng quan trọng là nội dung Output (giáo viên sẽ có các bài tập tương tự như các dạng bài trong kỳ thi thật, học viên sẽ được luyện tập nhiều lần, làm quen với đề thi, học cách kiểm soát được thời gian làm bài).

– Lớp Man to Man: ở tuần học đầu tiên, giáo viên sẽ hướng dẫn học viên các cách làm bài, cách kỹ năng (technique & strategies) đối với từng môn học để học viên làm quen dần với các dạng câu hỏi trong bài thi TOEIC. Từ tuần thứ 2 trở đi, các giáo viên sẽ đưa ra các bài thực hành ngắn (Short practice) và yêu cầu học viên vận dụng các kỹ năng đã được học ở tuần thứ 1 để làm bài. Từ tuần thứ 4 trở đi, các giáo viên có thể chuyển sang các bài thực hành dài hơn, hoàn chỉnh như trong một bài thi thật và dĩ nhiên yêu cầu học viên cần phải vận dụng các kỹ năng đã học ở trong tuần đầu tiên để có thể làm bài tốt nhất. Và giáo viên luôn luôn phải kiểm tra bài tập của học viên sau đó, cho nhận xét và cho thang điểm tương ứng với học viên, để học viên có thể hiểu được mức độ bản thân đến đâu, cần phải khắc phục các điểm hạn chế gì.

– Lớp nhóm: với các học viên khoá Preparatory sẽ có nội dung và các hoạt động học cùng với các học viên khoá ESL. Với các học viên khoá General hoặc Intensive, sẽ luôn có 2 tiết Practice làm bài thi thử (mock test) hàng ngày. 1 tiết sẽ là lớp nhóm với khoá ESL, và tiết còn lại sẽ học môn Vocabulary.

1. TOEIC PREPARATORY

Khoá học gồm 7 tiết học/ ngày, kết hợp nội dung ESL và TOEIC, bao gồm:

toeic-cpi

Lớp học Man to Man:

  • 2 tiết học về nội dung các ESL: ESL Speaking, Grammar.
  • 2 tiết học về nội dung của TOEIC: Writing, Listening, Speaking, Reading.

Lớp học nhóm nhỏ 1:4: 2 tiết học ESL. Các học viên khoá này sẽ tham gia lớp nhóm với các học viên khoá ESL. Nội dung học có thể là Speaking, Listening, Discussion

Lớp học nhóm lớn 1:8: 1 tiết với số lượng học viên từ 5~9 người, nội dung học cũng như lớp nhóm lớn của khoá ESL, học viên sẽ học cùng với các học viên khoá ESL.

CÁC BÀI KIỂM TRA

  • Entrance Test: tổ chức vào ngày đầu tiên nhập học tại trường, kiểm tra trình độ đầu vào ở các kỹ năng Listening, Reading, Writing và bài phỏng vấn Speaking
  • Mock Test: tổ chức miễn phí mỗi tháng một lần vào thứ 7 (tham gia tự chọn)
  • Final Test: được tổ chức vào thứ 6 tuần trước tuần tốt nghiệp 1 tuần

THỜI KHOÁ BIỂU MẪU

thoi-khoa-bieu-toeic-cpi

2. TOEIC GENERAL / INTENSIVE

Khoá học này với nội dung hoàn toàn chuẩn bị cho kỳ thi TOEIC chính thức, mỗi ngày học viên sẽ học 8 hoặc 9 tiết học/ ngày, tuỳ vào học viên có thể lựa chọn khoá General hoặc Intensive, khoá học bao gồm:

  • Lớp Man to Man: Speaking, Listening, Reading, Writing, Grammar
  • Lớp nhóm: Vocabulary, nhóm ESL (học với các học viên lớp ESL)
  • Practice test: hàng ngày có bài kiểm tra các kỹ năng và có giờ chữa bài.

truong-cpi-cebu12

Nội dung cụ thể và giáo trình từng lớp học

Lớp học Môn học Giáo trình Nội dung
Lớp 1:1 Speaking Next TOEIC SpeakingTactics for TOEIC Speaking Có 11 dạng câu hỏi theo thứ tự khó tăng dần. Mỗi dạng câu hỏi sẽ yêu cầu các kỹ năng khác nhau như cách phát âm, ngữ điệu, vốn từ vựng, mức độ lưu loát khi nói, mức độ liên kết… Theo đó giáo viên sẽ đưa ra các bài tập ngắn từng phần cho học viên, yêu cầu học viên trả lời trong thời gian cho phép. Sau đó giáo viên nhận xét, chỉnh sửa và hướng dẫn các kỹ năng cần có trong phần thi này, các mẹo trả lời, cách trả lời đúng trọng tâm câu hỏi hoặc cung cấp các mẫu câu, từ vựng thường sử dụng ở tất cả các tình huống
Listening Longman TOEIC ListeningHackers TOEIC 1000 Listening

Tomato TOEIC Listening

Có 4 phần trong bài thi nghe, mỗi phần giáo viên sẽ có cách tiếp cận khác nhau. Với phần nhìn hình ảnh, giáo viên sẽ hỏi trước học viên để đoán nội dung qua tranh, sau đó nghe và lặp lại theo băng để chắc chắn học viên nghe và hiểu được.Với các phần khác, giáo viên cũng sẽ yêu cầu học viên lặp lại các nội dung mà mình nghe được, thử trả lời câu hỏi. Sau đó nghe và chọn đáp án, giáo viên sẽ kiểm tra và giải thích. Khi học viên đã quen với tốc độ và ngữ điệu, giáo viên có thể hướng dẫn một số mẹo làm bài, một số kỹ năng cần thiết khi làm bài thi.
Reading Longman TOEIC Reading
Hackers TOEIC 1000 ReadingTomato TOEIC Reading
Có 3 phần thi trong phần Reading. Giáo viên sẽ cung cấp một số phương pháp làm bài. Học viên sẽ được làm các bài tập ngắn trong thời gian quy định. Sau đó, giáo viên sẽ kiểm tra, giải thích các câu trả lời sai và các câu học viên chưa hiểu. Học viên chủ yếu sẽ thực hành nhiều đề luyện thi, quen với áp lực thời gian làm bài, quen với các dạng câu hỏi và bổ sung các kiến thức trong quá trình làm bài
Grammar TOEIC Grammar Ngữ pháp TOEIC sẽ phục vụ cho Part 5, 6 trong bài Reading. Học viên phải ghi nhớ các quy tắc, các mẫu câu thường dùng trong TOEIC. Giáo viên cho học viên làm bài kiểm tra như thi thật trong thời gian quy định. Sau đó sẽ chữa bài, yêu cầu học viên giải thích tại sao lại chọn đáp án đó tránh trường hợp chọn bừa. Giáo viên sẽ thảo luận, đưa ra nhiều ví dụ khác nhau để giúp học viên hiểu rõ hơn về cấu trúc ngữ pháp đó.
Writing New TOEIC Writing CoachTactics for TOEIC Writing Test Bài thi này gồm 3 phần trong đó miêu tả tranh với 2 từ cho sẵn, trả lời yêu cầu được viết sẵn và viết 1 bài luận ngắn về ý kiến của học viên. Giờ học này nhằm kiểm tra kiến thức ngữ pháp của học viên, vốn từ vựng, cách tổ chức câu văn. Sau đó tùy vào trình độ học viên, giáo viên sẽ đưa ra định hướng phương pháp học. Học viên thực hành các bài tập, vận dụng các kỹ năng đã được học.
Lớp 1:4 Vocabulary Giờ học từ vựng thường sẽ được kết hợp giảng dạy với giờ Listening hoặc Reading giúp học viên học thêm từ vựng. Học viên sẽ học từ vựng ở nhiều chủ đề khác nhau sau đó thực hành từ vựng ở chủ đề đó bằng cách điền từ, lấy ví dụ, ….
Nhóm ESL Trong một giờ học nhóm, giáo viên sẽ cân bằng ở tất các các kỹ năng Speaking, Listening, Ngữ pháp, Từ vựng, …Học viên sẽ học thông qua tình huống, hội thoại, đóng vai nhân vật để nói. Giáo viên sẽ nghe và sửa phát âm sai cho từng học viên, giải thích từ vựng khó bằng cách đưa vào ví dụ và đoán nghĩa từ.
Lớp nhóm Practice Test TOEIC Practice test Hàng ngày, học viên sẽ có bài kiểm tra với từng môn khác nhau. Lịch thi được tổ chức như sau:- Thứ 2: Reading

– Thứ 3: Chữa bài Reading

– Thứ 4: Listening và chữa bài

– Thứ 5: Writing và chữa bài

– Thứ 6: Speaking và chữa bài


Entrance Test:
tổ chức vào ngày đầu tiên nhập học tại trường, kiểm tra trình độ đầu vào ở các kỹ năng Listening, Reading, Writing và bài phỏng vấn Speaking.CÁC BÀI KIỂM TRA

  • Mock Test: tổ chức miễn phí mỗi tháng một lần vào thứ 7 (bắt buộc phải tham gia)
  • Final Test: được tổ chức vào thứ 6 tuần trước tuần tốt nghiệp 1 tuần.

THỜI KHOÁ BIỂU MẪU

thoi-khoa-bieu-general-toeic-cpi

Bảng chi phí các khóa học tại CPI

Chi tiết về học phí, chi phí học tiếng Anh ở Philippines và các chương trình ưu đãi học tiếng Anh tại Philippines, vui lòng liên hệ với Eduzone

Eduzone tự hào là đơn vị tuyển sinh chính thức của trường Anh ngữ CPI tại Việt Nam. Hàng năm, Eduzone giúp hàng trăm các bạn học sinh, sinh viên sang học tiếng Anh tại Philippines và đạt kết quả rất tốt.

Eduzone là công ty hàng đầu về Học tiếng Anh tại Philippines, đơn vị tiên phong và duy nhất cung cấp dịch vụ tiễn, đón ở sân bay Việt Nam và Philippines hoàn toàn miễn phí, đặc biệt đưa học viên sang tận các trường học tại Philippines (áp dụng đoàn tối thiểu 4 người).

Visited 3 times, 1 visit(s) today

Đăng ký nhận báo giá và tư vấn khóa học miễn phí