Trường Anh ngữ Help English, Philippines

Trường Anh ngữ Help English chính thức đi vào hoạt động năm 1996 với hai học xá tọa lạc tại Thành phố Baguio: Help Martin và Help Long Long Đến năm 2011, trường mở thêm một học xá tại Thành Xem thêm